Verder-online nieuws

KOSTEN: VOORDELIG EN DESKUNDIG SAMEN SCHEIDEN!

Bij ons kunt u via mediaton, als één van u of u allebei voor een toevoeging in aanmerking komt, voordelig scheiden. U betaalt bij ons altijd de laagste eigen bijdrage, € 53,- of € 105,-. Dat komt doordat wij MfN geregistreerd zijn. Dat voordeel hebt u niet bij een “gewone” advocaat. Daarnaast betaalt u altijd, bij iedere advocaat, tenminste € 78,- griffierecht.

Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om via internet of andere scheidingsbemiddelaars die geen advocaat zijn te scheiden. Pas daar voor op! Vaak betaalt u uiteindelijk toch te veel en wordt u niet deskundig geholpen.

De wettelijke indexering 2017 bedraagt 2,1 %.

Dat percentage geldt voor alle alimentaties, tenzij iets anders is afgesproken of iets anders in de uitspraak van de rechter staat. U moet de te betalen alimentatie zelf in overleg met uw ex aanpassen met het wettelijke percentage. Zie voor voorgaande jaren het LBIO

Ouders kunnen sinds 1 april 2014 zelf regelen wie na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent.

Op 14 januari 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest over omgang gewezen.

"VERDER" is de website van vFAS, onze specialisatievereniging. logo verder

De Wet op de basisadministratie (GBA )is per 6 januari 2014 vervangen door de Wet basisregistratie personen (BRP).

Bij een echtscheiding bestaat soms het misverstand dat van een verhuizing pas melding kan of moet worden gemaakt als het huwelijk is ontbonden. Dat is niet juist!

19 november 2013: de vrouwelijke partner van de moeder, de zogenaamde duomoeder, kan binnenkort de juridische ouder van een kind worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is. Het juridisch ouderschap heeft gevolgen voor onder meer het gezag over het kind, de naam en nationaliteit en voor het erfrecht.

Ons kantoor is aangesloten bij de vFAS, Vereniging voor gespecialiseerde familierechtadvocaten en mediators.

Deze vereniging heeft eind september van de Orde van Advocaten het Keurmerk voor specialistenverenigingen gekregen.

Dit houdt in dat de vFAS voldoet aan de strenge eisen die de Orde van Advocaten aan een specialistenvereniging worden gesteld.

Hiermee wordt onderstreept dat u bij ons kantoor verzekerd bent van kwaliteit.

14 februari 2014: U kunt voortaan ook 's avonds bij ons op afspraak komen.

Subcategorieën